Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Objednávky

Zverejňovanie objednávok
Objednávky
Vytvorené Č. obj. Popis objednávky Dodávateľ IČO Suma
4. 5. 2023 20/2023 Pomocné práce Sociálny podnik mesta Nová Baňa 54332567 2500,00 €
4. 5. 2023 19/2023 Výroba paliet na štiepané drevo Oľga Garajová, Horné Hámre 41414101 1000,00 €
18. 4. 2023 18/2023 Feromónové odparníky Fytofarm s.r.o., Bratislava 31376398 179,71 €
18. 4. 2023 17/2023 Vytrkovanie skladu v lokalite Kozacia pasienka a vybágrovanie priepustu - Stará huta Technické služby mesta Nová Baňa 00185221 500,00 €
18. 4. 2023 16/2023 Kancelárske potreby PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica 46082182 99,66 €
18. 4. 2023 15/2023 preprava drevnej hmoty z ES do Krupiny na aukciu drevnej hmoty Jágerský, s.r.o., Nemce 36666742 480,00 €
15. 3. 2023 14/2023 Kuchynské utierky LOVITECH s.r.o., Liptovský Mikuláš 47122757 46,33 €
15. 3. 2023 13/2023 štrk, vyštrkovanie a rozrovnanie v lokalite Kozacia pasienka Technické služby mesta Nová Baňa 00185221 500,00 €
15. 3. 2023 12/2023 Preprava štrku frakcie z lomu Brehy do lokality Kohútovo Marek Palaj - DOPRAPAL, Nová Baňa 50351486 72,00 €
15. 3. 2023 11/2023 štrk, vyštrkovanie a rozrovnanie cesty Kostivrch - Pastierska Technické služby mesta Nová Baňa 00185221 1500,00 €
15. 3. 2023 10/2023 Úprava lesnej cesty v lokalite Optima - Salašiská Michal Bakoš - MIBA Mototechna, Nová Baňa 44747012 6000,00 €
23. 2. 2023 9/2023 vyštrkovanie a rozrovnanie exp.skladu + štrk Technické služby mesta Nová Baňa 00185221 1800,00 €
8. 2. 2023 8/2023 tlač poštových poukazov Slovenská pošta a.s. 31588182 30,00 €
3. 2. 2023 7/2023 Kancelárske potreby PAPERA s.r.o., Banská Bystrica 46082182 460,00
3. 2. 2023 6/2023 I - háky Igor Pudiš IFP Interles Slovakia 33014922 400,00
3. 2. 2023 5/2023 Pracovný stôl a kontajner KANS OFFICE, s.r.o., Nitra 48164721 740,00
3. 2. 2023 4/2023 Úprava lesnej cesty Bukovina - Hájenka Technické služby mesta Nová Baňa 00185221 240,00
3. 2. 2023 3/2023 Kamenivo - frakcia 32/64 SKALEX T B s.r.o., Tekovská Breznica 53496841 300,00 €
3. 2. 2023 2/2023 Preprava materiálu z Brehov na miesto Bukovina Marek Palaj - DOPRAPAL, Nová Baňa 50351486 200,00
3. 2. 2023 1/2023 Výroba paliet na štiepané palivové drevo Ing. Štefan Búry, Nová Baňa 40534341 2000

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore