Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Správa lesných pozemkov
mesta Nová Baňa

2038 ha Hospodárske
lesy
527 ha Ochranné
lesy
27 ha Účelové
lesy
Mestské lesy Nová Baňa v súčasnosti obhospodarujú 2635 ha lesných pozemkov, kde zabezpečujú všetky úlohy súvisiace s ťažbou, pestovaním a ochranou lesa. Mottom mestských lesov je zodpovedne hospodáriť a podporovať rozvoj prírodných procesov a biodiverzity.
Bližšie informácie o spoločnosti

Aktuálne oznamy

20. 1. 2023

Zákaz využívania lesa verejnosťou

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. oznamuje, že odo dňa 16.1.2023 platí nariadenie Okresného úradu v Žiary nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 1 a § 4 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a § 56 ods.l písm. c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa § 60 ods. 2 písm. f) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákona o lesoch“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie: Po...

Zákaz využívania lesa verejnosťou Čítať viac

1. 1. 2023

Objednávky palivového dreva na rok 2023

V dňoch od 02.01.2023 do 08.01.2023 čerpáme celozávodnú dovolenku a pracovať začíname od 09.01.2023. Palivové drevo je možné objednať si od 02.01.2023 elektronicky na našej stránke v sekcii Cenníky / Palivové drevo. Pod cenníkom je dostupný formulár na objednanie. K objednaniu sa dostanete priamo cez nasledovný link:  https://www.lesynb.sk/cenniky/palivove-drevo

Čítať viac

21. 11. 2022

Aukcia spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.

V dňoch 14. - 15. 11.2022 sa na expedičnom sklade spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. uskutočnila verejná aukcia drevnej hmoty / dub 23,32m3 /, pričom vyvolávacia cena bola stanovená na 370 €/m3. Z 13tich oslovených subjektov, ktorým boli zaslané súťažné podklady sa aukcie zúčastnilo 6, z ktorých 5 predložilo cenové ponuky. Komisia z predložených ponúk vyhodnotila, že víťazom sa stala spoločnosť DEKRET Holz s.r.o., Banská Bystrica s cenou vo výške 478,00 €/m3.

Aukcia spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Čítať viac

Činnosť mestských lesov

Činnosti spoločnosti spojené so správou lesných pozemkov mesta Nová Baňa.

Viac informácií
Príroda a oddych - koláž

Príroda a oddych

Na území Mestkských lesov Nová Baňa sa nachádza množstvo významných prírodných pamiatok a rekreačných príležitostí.

Viac informácií

Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa, spol. s r.o.

Zobraziť dokumenty

Verejné obstarávanie

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je verejným obstarávateľom

Zobraziť verejné obstarávania

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore