Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

21. 11. 2022

Aukcia spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.

V dňoch 14. - 15. 11.2022 sa na expedičnom sklade spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. uskutočnila verejná aukcia drevnej hmoty / dub 23,32m3 /, pričom vyvolávacia cena bola stanovená na 370 €/m3. Z 13tich oslovených subjektov, ktorým boli zaslané súťažné podklady sa aukcie zúčastnilo 6, z ktorých 5 predložilo cenové ponuky. Komisia z predložených ponúk vyhodnotila, že víťazom sa stala spoločnosť DEKRET Holz s.r.o., Banská Bystrica s cenou vo výške 478,00 €/m3.

17. 8. 2022

Zmena cenníka sortimentov palivového dreva od 01.09.2022

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. oznamuje odberateľom palivového dreva, že od 01.09.2022  z dôvodu objektívne zvýšených nákladov za dopravu a vykládku hydraulickou rukou mení cenník všetkých sortimentov palivového dreva. Nový cenník palivového dreva nájdete na stránke: https://www.lesynb.sk/cenniky/palivove-drevo

3. 6. 2022

Uzávera 1. promenádu z dôvodu úprav ťažkou technikou.

Spoločnosť Mestské lesy oznamuje, že 1. promenád na Gupni bude od pondelka 06.06.2022 do piatku 10.06.2022 uzatvorený z dôvodu sanácie a úprav ťažkou technikou.

13. 5. 2022

Obchodná verejná súťaž na hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara

6. 4. 2022

Obchodná verejná súťaž na hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara

5. 4. 2022

Palivo pre rok 2022 nedostupné

Bohužiaľ Vás musíme informovať, že objednávky na palivové drevo v roku 2022 neprijímame. Predpokladané množstvo objemu paliva na rok 2022 z plánovanej ťažby je naplnené. 

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Top