Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

5. 9. 2023

Oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti

Všetkých Novobančanov by sme chceli pozvať na Zvoničku dňa 8. septembra 2023 o 17:00 pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.  

16. 8. 2023

Krádež dreva na území Mestských lesov

Dňa 14.8.2023 sme obdržali oznámenie, že dňa 12.8.2023 neskoro vo večerných hodinách cca o 21.00 hod približoval traktor drevnú hmotu z lesa smerom k usadlosti. Nakoľko sobota nie je vývozný deň, vykonali sme v deň oznámenia obhliadku miesta činu. Slová oznamovateľa sa potvrdili a nakoľko lúka bola pokosená, dalo sa pomerne ľahko identifikovať odkiaľ a kde smerovala drevná hmota. Po tejto obhliadke sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci krádeže drevnej hmoty z lesného pozemku. Na miesto prišla spolu s lesnou strážou hliadka PZ z OOPZ v Novej Bani a vykonali obhliadku miesta činu s identifikáciou ukradnutých výrezov. Podozrivý sa pod ťarchou dôkazov k trestnému činu priznal a uznesením policajta zo dňa 14.8.2023 bolo podľa §199 ods. 1 trestného poriadku začaté trestné stíhanie za prečin Krádež podľa §212 ods.1 písm. e) Trestného zákona. V prípade preukázania viny na súde hrozí obvinenému trest odňatia slobody až 2 roky. Výška škody bola 243,43 Eur. Obvinený mal dokonca udelený súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe v podstate hneď za svojou usadlosťou. Evidentne mu to nestačilo a v budúcnosti si už drevo bude musieť obstarať u iného obhospodarovateľa lesa. Je veľmi nekorektné postupovať takýmto spôsobom, pretože s určitosťou by mu lesník dal súhlas na ťažbu týchto suchárov. Bohužiaľ domnienky a výhovorky v takýchto prípadoch už nepostačujú a každý kto nelegálne ťaží stromy a prisvojuje si ich, musí počítať s nekompromisným trestom.

Ing. Šmondrk Jozef – konateľ MSL

1. 8. 2023

Výberové konanie - lesník

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. hľadajú šikovného pracovníka na voľnú pracovnú pozíciu lesníka, referenta MTZ - lesného obvodu Sedlo vo výmere 852 ha.

Výberové konanie - lesník Súhlas so spracovaním osobných údajov

10. 7. 2023

Čerpanie celozávodnej dovolenky

Milí zákazníci, chceli by sme Vás upozorniť, že z dôvodu čerpania celozávodnej letnej dovolenky bude spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa v termíne od 10.07.2023 do 23.07.2023 zatvorená. Z rovnakého dôvodu nás nebude možné zastihnúť telefonicky ani e-mailom. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vás opäť v pondelok 24.07.2023.

30. 6. 2023

Palety štiepaného dreva - ihličnaté

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. oznamuje občanom Novej Bane, ktorí by mali záujem o ihličnaté štiepané palivové drevo v paletách je momentálne k dispozícii vyrobených 20 paliet v cene 75 EUR/paleta. V prípade záujmu prosím kontaktujte spoločnosť telefonicky 045/ 6856 729 alebo osobne v priestoroch sídla na Bernolákovej 36/11.

20. 1. 2023

Zákaz využívania lesa verejnosťou

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. oznamuje, že odo dňa 16.1.2023 platí nariadenie Okresného úradu v Žiary nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 1 a § 4 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a § 56 ods.l písm. c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa § 60 ods. 2 písm. f) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákona o lesoch“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie: Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch správny orgán rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore