Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Prírodné pamiatky a rezervácie

Na území Mestkských lesov Nová Baňa sa nachádza množstvo významných prírodných pamiatok a rezervácií.

Prírodné pamiatky a rezervácie

Bujakov vrch

Na území mestských lesov sa nachádza prírodná rezervácia Bujakov vrch a to na hranici katastrálnych území, Veľkej Lehoty a Novej Bane, asi v polovici medzi vrchom Vojšín a Sedlovou skalou, s rozlohou 1,26 ha. Predmetom ochrany je jeden z najsevernejších výskytov Ponikleca veľkokvetého / Pulsatilla grandis / v stredoslovenskom regióne. Bujakov vrch je zaradený v štvrtom stupni ochrany.

Starohutský vodopád

Národná prírodná pamiatka vyhlásená na ochranu vodopádu, patriaceho medzi najnižšie položené na Slovensku a najmohutnejšie v stredoslovenských neovulkanitoch , s výrazným vedecko - výskumným náučným a krajinársko - estetickým významom. Výška vodopádu je 5 m. Územie vodopádu je zaradené do 5 stupňa ochrany.

Sekvojovce na Salašisku

Chránené stromy /CHS/ vyhlásené na ochranu skupiny piatich sekvojovcov mamutích /Seguoiadendron giganteum/ Ochranným pásmom je územie okolo CHS v plošnom priemete jeho koruny, najmenej 10m od kmeňa stromu a platí tu druhý stupeň ochrany.

Štamproch, Háj, Havrania a Červená skala

Sú lokality viazané na ryolitový masív Hája s výškou 712,5m.n.m. Ostrý hrebeň ťahajúci sa od vrcholovej kóty Hája na juh k Havranej skale , ponúka morfologicky zaujímavé útvary, napr. rozsiahle prirodzené skalné odkryvy ryolitu, či svahové sute pozorovateľné aj z doliny Hrona. Z Havranej skaly s výškou kamenného zrázu 30-40 m možno obdivovať meandre Hrona v okolí Brehov a Tekovskej Breznice. Červená skala sa nachádza od Havranej neďaleko západným smerom, poskytuje odlišný pohľad na okolitú krajinu.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore