Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Program starostlivosti o lesy

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, pôvodných lesných hospodárskych plánov v minulosti nazývané aj „lesnícka taxácia“ má na Slovensku niekoľko storočnú históriu. 

Program starostlivosti  o lesy

Opis dielcov a plán hospodárskych opatrení pre roky 2018 - 2027:

PSol MsL Nova Bana.pdf

Ťažobné mapy

Postup odporučených ťažbových postupov podľa grafického znázornenia pre roky 2018-2027

tazbove mapy MsL Nova Bana.pdf

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore