Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

10. 8. 2018

Previerky po uplynutí decénia

V mesiaci august 2018 bol na Mestských lesoch Nová Baňa štátny dozor obhospodarovania lesných pozemkov. Konštatované práce v obnove, ochrane a výchove lesa boli vykonané v súlade s predpisom PSoL resp. úpravou OLH Oú BB, OOP. 

Konštatoval veľmi dobrú úroveň hospodárenia na lesných pozemkoch v obhospodarovaní spoločnosťou Mestské lesy spol.s r.o.Nová Baňa.

14. 2. 2018

Kontrola NKU zameraná na politiku lesného hospodárstva

Kontrolóri z Najvyššieho kontrolného úradu sa vlani zamerali na hospodárenie v lesoch. Celkovo prekontrolovali 36 subjektov, medzi nimi štátne podniky Lesy SR, Lesohospodársky majetok Ulič (LPM), ale aj NLC a taktiež podniky Mestských a Obecných lesov, medzi ktorými boli aj Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore